غزلی در مورد زبانحال حضرت رباب (س) به حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع) از آقای کیکاووسی

ربابیلن علی مدّتدی الفت ایلموسن

سود امّاقا بالا سینمده عادت ایلموسن

ادامه در ادامه ی مطلب

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 تیر 1394    | توسط: خادم حضرت علی اصغر (ع)    | طبقه بندی: احوالات ولادت، مدح و شهادت حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)،     |
نظرات() 

زبانحال حضرت رباب (س) به حضرت علی اصغر (ع) قبل از شهادت از آقای حسنی

بخواب نور دیده ام علی به لایلای من

به گوش تو نمی رسد مگر چو نی نوای من

ادامه در ادامه ی مطلب

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 تیر 1394    | توسط: خادم حضرت علی اصغر (ع)    | طبقه بندی: احوالات ولادت، مدح و شهادت حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)،     |
نظرات() 

زبانحال امام حسین (ع) در هنگام تیر خوردن حضرت علی اصغر (ع) به حضرت الله تبارک و تعالی از مرحوم آقای سیّد حسین کهنمویی

ای حسینین اللهی شاهد اول اوخلانوب سوسوز سودامر بالام

اوچ گجه گونوز لبلرین اموب، ایمدی قانلی پیکان امر بالام

ادامه در ادامه ی مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393    | توسط: خادم حضرت علی اصغر (ع)    | طبقه بندی: احوالات ولادت، مدح و شهادت حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)،     |
نظرات() 

شعر دیگری در زبانحال امام حسین (ع) هنگام تیر خوردن حضرت علی اصغر (ع) به حضرت الله تبارک و تعالی از مرحوم حاج صادق تائب تبریزی

پایانه یتوب عهدیله پیمانیم الهی

اوخلاندی الیمده قوزی قربانیم الهی

ادامه در ادامه ی مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393    | توسط: خادم حضرت علی اصغر (ع)    | طبقه بندی: احوالات ولادت، مدح و شهادت حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)،     |
نظرات() 

زبانحال امام حسین (ع) در هنگام تیر خوردن حضرت علی اصغر (ع) به حضرت الله تبارک و تعالی از مرحوم حاج صادق تائب تبریزی

وفا ایتدیم او عهده او پیمانه الهی

الیم اوسته بویاندی بالام قانه الهی

ادامه در ادامه ی مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393    | توسط: خادم حضرت علی اصغر (ع)    | طبقه بندی: احوالات ولادت، مدح و شهادت حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)،     |
نظرات() 

زبانحال امام حسین (ع) در هنگام تیر خوردن حضرت علی اصغر (ع) به حضرت الله تبارک و تعالی از مرحوم حسینی سعدی زمان

یانار اودلارا سالوبدی منی اهل شام الهی

سوسوز اوخلانوب الیمده سودامر بالام الهی

نجه تاب ایدر آناسی- گوره اوخلانوب بالاسی

ادامه در ادامه ی مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393    | توسط: خادم حضرت علی اصغر (ع)    | طبقه بندی: احوالات ولادت، مدح و شهادت حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)،     |
نظرات() 

زبانحال حضرت رباب (س) قبل از شهادت حضرت علی اصغر (ع) از مرحوم استاد شهاب تبریزی

ای غنچه ی خندان لایلای علی لایلای

جانیم سنه قربان لایلای علی لایلای

ادامه در ادامه ی مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393    | توسط: خادم حضرت علی اصغر (ع)    | طبقه بندی: احوالات ولادت، مدح و شهادت حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)،     |
نظرات() 

زبانحال حضرت رباب (س) قبل از شهادت حضرت علی اصغر (ع) از مرحوم صحّاف تبریزی

گلمه عطشدن دله ای گل خندان اوغول

اولسون آنان بو سولان رنگیوه قربان اوغول

ادامه در ادامه ی مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393    | توسط: خادم حضرت علی اصغر (ع)    | طبقه بندی: احوالات ولادت، مدح و شهادت حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)،     |
نظرات() 

زبانحال حضرت رباب (س) قبل از شهادت حضرت علی اصغر (ع) از مرحوم استاد عابد

یوزون سولموش قزل گل تک سوسوزلوقدان علی اصغر

اورک سوزیندن اود دوتموش لب عطشان علی اصغر

ادامه در ادامه ی مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393    | توسط: خادم حضرت علی اصغر (ع)    | طبقه بندی: احوالات ولادت، مدح و شهادت حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)،     |
نظرات() 

شعری در جلالت و ذکر مصیبت حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع) از آقای حاج تقی جابری

ای اولان جیش خدانین سودامر جانبازی اصغر

روز عاشورا حسینین آخِرین سربازی اصغر

ای فضای عشقه اختر- گوهر کنز پیمبر

یاعلی اصغر مدد یاعلی اصغر مدد (2)

ادامه در ادامه ی مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393    | توسط: خادم حضرت علی اصغر (ع)    | طبقه بندی: احوالات ولادت، مدح و شهادت حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)،     |
نظرات() 

احوالات تیر خوردن حضرت علی اصغر (ع) بر روی دستان امام (ع) از مرحوم منزوی اردبیلی- قسمت دوم شعر

اور‌کلندی دیدی قارداش گل خندانیوه قربان

سویا عطشان گیدوب عطشان گلن مهمانیوه قربان

الون اوسته ملک لـر آغلیـان قربانیوه قربان

بو دلسیز نیلمیشدی دشمن آخِر قانه قان آلدی
ادامه در ادامه ی مطلب

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 شهریور 1393    | توسط: خادم حضرت علی اصغر (ع)    | طبقه بندی: احوالات ولادت، مدح و شهادت حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)،     |
نظرات() 

احوالات تیر خوردن حضرت علی اصغر (ع) بر روی دستان امام (ع) از مرحوم منزوی اردبیلی- قسمت اوّل شعر

او دم که حرمله ننگین اله تیر و کمان آلدی

ملک لر ضجّه چکدی شیعه لر خطّ امان آلدی
ادامه در ادامه ی مطلب

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 شهریور 1393    | توسط: خادم حضرت علی اصغر (ع)    | طبقه بندی: احوالات ولادت، مدح و شهادت حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)،     |
نظرات() 

زبانحال امام حسین (ع) به حضرت زینب کبری (س) هنگام مراجعت حضرت علی اصغر (ع) از میدان- شعر از مرحوم حاج صادق تائب تبریزی

گل کناره ای آنام یادگاری زینبیم

آل الیمدن اوخلانان شیرخواری زینبیم

ویر غریب آناسینا اوخلانان بالاسینی

اوخشاسین بالاسینا باغلاسون یاراسینی

ادامه در ادامه ی مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 مرداد 1393    | توسط: خادم حضرت علی اصغر (ع)    | طبقه بندی: احوالات ولادت، مدح و شهادت حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)،     |
نظرات() 

زبانحال امام حسین (ع) به حضرت زینب کبری (س) هنگام مراجعت حضرت علی اصغر (ع) از میدان- شعر از مرحومین یتیم و سالک

گل آنام نائبه سی گلمه چوخ افغانه باجی

ویردی سو تیر جفا اصغر عطشانه باجی

ادامه در ادامه ی مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 مرداد 1393    | توسط: خادم حضرت علی اصغر (ع)    | طبقه بندی: احوالات ولادت، مدح و شهادت حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)،     |
نظرات() 

احوالات مراجعت حضرت امام حسین (ع) بعد از تیر خوردن حضرت علی اصغر (ع) به خیمه گاه از لا ادری

دوشوب خیاله او ساعتکه باکیُ العِینِین

حرم سراسینه قِیتردی اصغرینی حسین

ادامه در ادامه ی مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 مرداد 1393    | توسط: خادم حضرت علی اصغر (ع)    | طبقه بندی: احوالات ولادت، مدح و شهادت حضرت باب الحوائج علی اصغر (ع)،     |
نظرات() 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic