هیئت عزاداران حضرت علی اصغر (ع) محله ی پناهی تبریز tag:http://haliasgar.mihanblog.com 2020-09-29T09:10:13+01:00 mihanblog.com احوالات راه شام اثر طبع مرحوم صحاف 2020-09-10T21:48:18+01:00 2020-09-10T21:48:18+01:00 tag:http://haliasgar.mihanblog.com/post/898 خادم حضرت علی اصغر (ع) دیار کوفه ده چون کوفه ظلمی اولدی تمام حسین عیالی اولوب دست بسته عازم شامادامه در ادامه ی مطلب دیار کوفه ده چون کوفه ظلمی اولدی تمام

حسین عیالی اولوب دست بسته عازم شام

ادامه در ادامه ی مطلب

]]>
زبانحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها با راس منور امام حسین علیه السلام اثر طبع مرحوم هندی 2020-09-10T21:32:24+01:00 2020-09-10T21:32:24+01:00 tag:http://haliasgar.mihanblog.com/post/897 خادم حضرت علی اصغر (ع) قرآن اوخین باش یارالی باشوا قربانباش باشه چاتان اوغلووا قارداشوا قربانگل گوزلریوون قاننی اشکیم له سیلیم من آیات اوخین دیللره قربان کسیلیم منادامه در ادامه ی مطلب قرآن اوخین باش یارالی باشوا قربان

باش باشه چاتان اوغلووا قارداشوا قربان

گل گوزلریوون قاننی اشکیم له سیلیم من

آیات اوخین دیللره قربان کسیلیم من

ادامه در ادامه ی مطلب

]]>
احوالات شب عاشورا اثر مرحوم آقای حسینی سعدی زمان 2020-09-04T13:03:56+01:00 2020-09-04T13:03:56+01:00 tag:http://haliasgar.mihanblog.com/post/893 خادم حضرت علی اصغر (ع) آلدی مهلت شه عطشان بو گئجه تا اولا زینبه مهمان بو گئجهادامه در ادامه ی مطلب آلدی مهلت شه عطشان بو گئجه

تا اولا زینبه مهمان بو گئجه

ادامه در ادامه ی مطلب

]]>
زبانحال حضرت زینب کبری (س) به راس مطهر امام حسین (ع) در هنگام ورود به کوفه از استاد حاج مجید آقای امینی 2017-10-07T22:48:40+01:00 2017-10-07T22:48:40+01:00 tag:http://haliasgar.mihanblog.com/post/889 خادم حضرت علی اصغر (ع) ای آسمان عشقین رخشنده ماهی قارداش قرآن اوخی دانیشدور بو بی پناهی قارداشادامه در ادامه ی مطلب ای آسمان عشقین رخشنده ماهی قارداش

قرآن اوخی دانیشدور بو بی پناهی قارداش

ادامه در ادامه ی مطلب

]]>
زبانحال حضرت زینب کبری (س) به راس مطهر امام حسین (ع) در هنگام ورود به کوفه از حاج حسن آقای یعقوبی 2017-10-07T22:47:09+01:00 2017-10-07T22:47:09+01:00 tag:http://haliasgar.mihanblog.com/post/888 خادم حضرت علی اصغر (ع) جدا اوسته باشون قارداش ایدوب دنیانی نورانی باجون زینب سنه قربان تلاوت ایله قرآنیادامه در ادامه ی مطلب جدا اوسته باشون قارداش ایدوب دنیانی نورانی

باجون زینب سنه قربان تلاوت ایله قرآنی

ادامه در ادامه ی مطلب

]]>
زبانحال حضرت زینب کبری (س) به راس مطهر امام حسین (ع) در هنگام ورود به کوفه از مرحوم آقای فیروز جوانشیر متخلّص به خادم 2017-10-07T22:45:40+01:00 2017-10-07T22:45:40+01:00 tag:http://haliasgar.mihanblog.com/post/887 خادم حضرت علی اصغر (ع) هاردا بویانوب گل یوزون آیا کوله قارداش کول سوزشی تاثیر ایلیوبدور گله قارداشادامه در ادامه ی مطلب هاردا بویانوب گل یوزون آیا کوله قارداش

کول سوزشی تاثیر ایلیوبدور گله قارداش

ادامه در ادامه ی مطلب

]]>
زبانحال حضرت زینب کبری (س) به راس مطهر امام حسین (ع) در هنگام ورود به کوفه از مرحوم بهار 2017-10-07T22:43:51+01:00 2017-10-07T22:43:51+01:00 tag:http://haliasgar.mihanblog.com/post/886 خادم حضرت علی اصغر (ع) ای جمال اللهه مظهر کیم یوزون مستور ایدوب دوتقون آی تک نیزه داری نیزه نی مشهور ایدوبادامه در ادامه ی مطلب ای جمال اللهه مظهر کیم یوزون مستور ایدوب

دوتقون آی تک نیزه داری نیزه نی مشهور ایدوب

ادامه در ادامه ی مطلب

]]>
زبانحال حضرت زینب کبری (س) به راس مطهر امام حسین (ع) در هنگام ورود به کوفه از مرحوم حاج صادق تائب 2017-10-07T22:41:52+01:00 2017-10-07T22:41:52+01:00 tag:http://haliasgar.mihanblog.com/post/885 خادم حضرت علی اصغر (ع) قیل تلاوت نیزه ده قرآنی سن قارداش حسین ناقه ده تبلیغ ایدوم اسلامی من قارداش حسین سس ویر بلالی زینبه- باشی بلالی زینبهادامه در ادامه ی مطلب Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

قیل تلاوت نیزه ده قرآنی سن قارداش حسین

ناقه ده تبلیغ ایدوم اسلامی من قارداش حسین

سس ویر بلالی زینبه- باشی بلالی زینبه

ادامه در ادامه ی مطلب

]]>
زبانحال حضرت زینب کبری (س) به راس مطهر امام حسین (ع) در هنگام ورود به کوفه از مرحوم حاج حسن عاصی 2017-10-07T22:37:22+01:00 2017-10-07T22:37:22+01:00 tag:http://haliasgar.mihanblog.com/post/884 خادم حضرت علی اصغر (ع) نیزه ده یارالی باشون بنزوری هلاله قارداش مه یوزونده نقشه ی کول خوش سالوبدی هاله قارداش ای مه سپهر ایمان- اولموسان کول اوسته مهمانادامه در ادامه ی مطلب Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

نیزه ده یارالی باشون بنزوری هلاله قارداش

مه یوزونده نقشه ی کول خوش سالوبدی هاله قارداش

ای مه سپهر ایمان- اولموسان کول اوسته مهمان

ادامه در ادامه ی مطلب

]]>
زبانحال حضرت زینب (س) در فراق حضرت زهرا (س) از مرحوم آقای تائب 2017-02-15T10:32:17+01:00 2017-02-15T10:32:17+01:00 tag:http://haliasgar.mihanblog.com/post/883 خادم حضرت علی اصغر (ع) زینبی درد فراقون گتیروب جانه آنا گجه گوندوز ایلیوب دردیله همخانه آناادامه در ادامه ی مطلب زینبی درد فراقون گتیروب جانه آنا

گجه گوندوز ایلیوب دردیله همخانه آنا

ادامه در ادامه ی مطلب

]]>
زبانحال حضرت زینب (س) در فراق حضرت زهرا (س) از آقای محمدبار محمدزاده قومیان متخلّص به غمگین الشعرا 2017-02-15T10:30:28+01:00 2017-02-15T10:30:28+01:00 tag:http://haliasgar.mihanblog.com/post/882 خادم حضرت علی اصغر (ع) اولموشام سندنصورا خوار و یتیم و زار آنا سن کیمی اولماز شکسته گوگلومه غمخوار آناادامه در ادامه ی مطلب اولموشام سندنصورا خوار و یتیم و زار آنا

سن کیمی اولماز شکسته گوگلومه غمخوار آنا

ادامه در ادامه ی مطلب

]]>
زبانحال حضرت زینب (س) در فراق حضرت زهرا (س) از آقای حاج حیدر خسروشاهی متخلص به حزین 2017-02-15T10:29:15+01:00 2017-02-15T10:29:15+01:00 tag:http://haliasgar.mihanblog.com/post/881 خادم حضرت علی اصغر (ع) ای باغ مهر و عاطفیه باغبان آنا عمرون بهاری حیف اولا گوردی خزان آناادامه در ادامه ی مطلب ای باغ مهر و عاطفیه باغبان آنا

عمرون بهاری حیف اولا گوردی خزان آنا

ادامه در ادامه ی مطلب

]]>
غزلی در فراق حضرت زهرا (س) از زبانحال حضرت زینب کبری (س) از آقای حاج حیدر خسروشاهی متخلص به حزین 2017-02-15T10:27:15+01:00 2017-02-15T10:27:15+01:00 tag:http://haliasgar.mihanblog.com/post/880 خادم حضرت علی اصغر (ع) تا مادرم ز دار فنا رخت بربست و رفت اطفال خویش را ز غمش دل شکست و رفتادامه در ادامه ی مطلب تا مادرم ز دار فنا رخت بربست و رفت

اطفال خویش را ز غمش دل شکست و رفت

ادامه در ادامه ی مطلب

]]>
زبانحال حضرت زینب (س) در فراق حضرت زهرا (س) از مرحوم آقای عاصی 2017-02-15T10:26:21+01:00 2017-02-15T10:26:21+01:00 tag:http://haliasgar.mihanblog.com/post/879 خادم حضرت علی اصغر (ع) گوزلریم غمدن توکر قان یاش آنا یافاطمه زینبون سنسیز اُلیدی کاش آنا یافاطمهادامه در ادامه ی مطلب گوزلریم غمدن توکر قان یاش آنا یافاطمه

زینبون سنسیز اُلیدی کاش آنا یافاطمه

ادامه در ادامه ی مطلب

]]>
زبانحال حضرت زینب (س) در فراق حضرت زهرا (س) از مرحوم آقای صحاف 2017-02-15T10:25:18+01:00 2017-02-15T10:25:18+01:00 tag:http://haliasgar.mihanblog.com/post/878 خادم حضرت علی اصغر (ع) آچ گوزون ای غمکش دوران آنا یافاطمه زینبین جانی سنه قربان آنا یافاطمهادامه در ادامه ی مطلب آچ گوزون ای غمکش دوران آنا یافاطمه

زینبین جانی سنه قربان آنا یافاطمه

ادامه در ادامه ی مطلب

]]>