گل که سن سقّای مستسقایه سقّاسن حسین

سن همان آب بقابخش گواراسن حسین

ادامه در ادامه ی مطلب

گل که سن سقّای مستسقایه سقّاسن حسین

سن همان آب بقابخش گواراسن حسین

شمع عمروم کلبه ی جسمیمده هی سوسو ویرور

یول گوزتلور گوزلریم کوکو کیمین کوکو ویرور

مرغک حقّم دلیم هوحق ویرور هوهو ویرور

سن حقیقت لفظینه مفهوم و معناسن حسین

من نه من، من بو منیّتدن اوزاق بیگانیم

هر نه وار سنسن، سنه ای شمع حق پروانیم

محو عشقم، عاشق افسونی و افسانیم

من کلیمم، سن منه طور تجلّاسن حسین

انتظارین مجمرینده بیر یانان عود اولموشام

بیر یانان عود اولموشام آخِر یانوب دود اولموشام

دود اولوب نابود اولوب نابود نابود اولموشام

گل که سن معجزگر اعجاز عیساسن حسین

قوزانوب طوفان وحشتناک دردآلود جنگ

تندریله همطنین اولموش غریو دیو جنگ

پهنه ی دنیا اولوبدی دخمه ی خاموش و تنگ

برق ویر، سن آذرخش پاک تقواسن حسین

کام آچوبدی اژدهای کین و عصیان بشر

عالمه چکموش غبار دردناک زشت و شرّ

آغلورام آغلور منیله چشم روح بوالبشر

قانه دونموش گوزیاشیمدا سن هویداسن حسین

سن اگر اُلسن سنیله هیکل ایمان اُلوب

قلعه بان قلعه ی مستحکم قرآن اُلوب

روح لفظ و کلمه ی پاکیزه ی انسان اُلوب

وای منه مندنصورا تنهای تنهاسن حسین

چولقیوبدور جوّ اسلامی حریر التهاب

ماوراءِ جوّیده واردور عجیبه انقلاب

گوی دچار التهاب و یر دچار اضطراب

سن اوزون مشکل گشای هر معمّاسن حسین

گل منیم قوی رتبه ی اعزازیمی ممتاز اولا

سرفرازون تا که سربازنده ی جانباز اولا

بیر سینان باش خاک پای شاهه پای انداز اولا

تحفه ی درویشه سن حتماً پذیراسن حسین

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 15 شهریور 1394    | توسط: خادم حضرت علی اصغر (ع)    | طبقه بندی: احوالات حضرت ابوالفضل العبّاس (ع)،     |
نظرات()